VOORBEELDTEKSTEN BIJ EEN BUTTON OP DE SCHOOLWEBSITE

 


naar instructies voor het plaatsen van een button


 

TSO-ASSISTENT

OVERBLIJVEN - TUSSENSCHOOLSE OPVANG - TSO

De registratie, administratie en declaratie van de Overblijf (TSO) doet de school met behulp van TSO-ASSISTENT, een online systeem. Na eenmalige inschrijving kun je 24 uur per dag je kind voor de TSO aanmelden (en net zo makkelijk weer afmelden).

Handig en veilig

Door het systeem hebben de overblijfmedewerkers zicht op belangrijke informatie als allergieën, medicatie en telefoonnummers waaronder je bereikbaar bent als nodig. De betalingen verlopen uitsluitend via de bank, zodat kinderen niet met contant geld naar school hoeven.

Regels en afspraken

Zodra je geregistreerd bent als ouder, kun je TSO-ASSISTENT gebruiken. Ben je ingelogd dan vind je de regels en afspraken omtrent de Overblijf.

Eenmalig registreren

Om te registreren heb je het BRINnummer van de school nodig en een registratiecode. Deze ontvang je in een brief met meer informatie of kun je aanvragen bij de coördinator. Na registratie van een of meerdere kinderen kies je tenslotte je eigen inloggegevens en kun je overblijf reserveren.

Computer van school

Beschik je niet over een computer of tablet met internet, dan kun je op school gebruik maken van een computer om je kind aan te melden voor het overblijven. Je kunt bij de coördinator terecht voor nadere uitleg.

 


 

TSO-ASSISTENT

OVERBLIJVEN - TUSSENSCHOOLSE OPVANG - TSO

De school biedt gelegenheid voor overblijven. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone. Door het systeem hebben de overblijfmedewerkers zicht op actuele informatie als allergieën, medicatie en telefoonnummers waaronder je bereikbaar bent als nodig.

Reserveren

U dient vooraf de overblijf te reserveren voor je kinderen. Dit doe je door in te loggen in TSO-ASSISTENT. Reserveren -en annuleren- kan tot XX:00 uur van de overblijfdag zelf.

Inschrijven

Het reserveren kan alleen als je eerst eenmalig registreert. Informatie hierover ontvang je in een brief of kun je aanvragen bij de coördinator.

Betalen

Overblijven kost € X,00 per kind per keer. Je ontvangt maandelijks per email een specificatie. De betaling is achteraf en per automatische incasso. Tijdig geannuleerde overblijf hoeft niet betaald te worden.

Informatie

Alle regels en afspraken rondom het overblijven vind je onder DOWNLOADS als je bent ingelogd.

 


 

TSO-ASSISTENT

 

Reserveren & annuleren

Dit kan tot XX:00u van de dag zelf. Bijtijds geannuleerde TSO hoeft niet betaald te worden.

Smartphone

Uitsluitend voor reserveren, annuleren en bijwerken van aandachtspunten. Gebruik de gewone inlog voor het wijzigen van gegevens.

Registreren

Registreer nooit dubbel. Een kind mag slechts één keer voorkomen in het systeem.

OVERBLIJVEN - TUSSENSCHOOLSE OPVANG - TSO

Dagelijks -behalve op woensdag- kunnen de kinderen onder toezicht op school overblijven in de middagpauze. De tso-coördinator voor onze school is Diekje Groothoven.

Zij verzorgt de registratie, administratie en declaratie van de tussenschoolse opvang door middel van TSO-ASSISTENT, een online systeem.

Hierdoor hebben de overblijfmedewerkers altijd zicht op belangrijke informatie zoals allergieën, medicatie en telefoonnummers van de ouders. Voor ouders is het handig en gemakkelijk.

Eenmalig inschrijven

Alle ouders dienen zich te in te schrijven, ook als hun kind incidenteel overblijft. Om in te schrijven klik je op het logo en vervolgens op REGISTREREN. Je hebt het BRINnummer van de school nodig en een registratiecode. Deze ontvang je per brief of kun je opvragen bij de coördinator.

Na inschrijving van een of meerdere kinderen kies je tenslotte je eigen inloggegevens en kun je overblijf reserveren. Raken je inloggegevens zoek, vraag ze dan opnieuw op door te klikken op VERGETEN INLOGGEGEVENS OPVRAGEN.

Overblijf reserveren

Met je inloggegevens kun je inloggen in TSO-ASSISTENT en geruime tijd vooruit reserveren. Indien je kind(eren) ziek of afwezig zijn dan dien je dit altijd door te geven via TSO-ASSISTENT. Afmeldingen dienen te geschieden ’s morgens vóór XX.00 uur. Bij niet afmelden zijn we genoodzaakt om dit toch in rekening te brengen!

Kosten

Het overblijven kost € X,00 per kind per keer. Je ontvangt maandelijks per email een specificatie van de gebruikte overblijf. De betaling is achteraf en gebeurt iedere maand per automatische incasso.

Regels en afspraken

De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden. Ben je ingelogd in het systeem dan zie je een knop DOWNLOADS. Daar vind je alle regelingen en afspraken, voor ouders/verzorgers, kinderen en overblijfvrijwilligers. Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de TSO - zie de schoolgids.

 


ontzorging door partners van tso-assistent