85% Minder administratie 

meer tijd voor kwaliteit van de tso

Met TSO-ASSISTENT kun je tot 85% vermindering van de administratieve rompslomp realiseren en overblijf in eigen beheer financieel interessant maken. TSO-ASSISTENT bereikt deze besparing langs drie wegen:

tso administratie overblijven stap 1 Ouders en medewerkers updaten zelf hun gegevens

Dankzij het direct online invoeren van gegevens door ouders en medewerkers is de administratieve tussenkomst van de coördinator in deze niet langer nodig. Ouders voeren hun gegevens en die van hun kinderen in, en houden de aandachtspunten en noodnummers up-to-date. De medewerkers voeren online hun beschikbaarheid en roostervoorkeuren in. Reserveren en annuleren doen de ouders ook online. De coördinator hoeft zich alleen nog op de feitelijke aanwezigheid en de verdere administratieve afwikkeling te concentreren.

tso administratie overblijven stap 2 Stroomlijnen van de processen

De administratieve processen zijn overal gestroomlijnd en gebruikersvriendelijk gemaakt. Twee voorbeelden: De complicerende, arbeidsintensieve en zelfs fraudegevoelige strippenkaart is overbodig gemaakt en komen te vervallen. Door het zo veel mogelijk toepassen van automatische incasso wordt de betaling sneller geregeld en nemen betalingsverzuim en wanbetaling sterk af.

tso administratie overblijven stap 3 Inzetten van mobiele telefoon en tablet

Met de speciale inlogomgeving voor de smartphone, is het gebruik van de kernfuncties van het systeem nog sneller en gemakkelijker gemaakt. Op het schoolplein en in elk lokaal kan de presentie worden gevinkt en administratief direct worden afgehandeld.