Wat zijn de pluspunten?

alle pluspunten voor ouders, kinderen, medewerkers en school

Voor ouders/verzorgers

 • ouders betalen nooit meer dan ze gebruikt hebben dankzij het vervallen van het abonnement.
 • 24/7 uur toegang in het systeem, vanaf elke computer die aangesloten is op het internet.
 • zelf reserveren en annuleren van de overblijfmomenten, rechtstreeks in eigen account.
 • zelf aandachtspunten (medicijnen e.d.) en noodnummer opgeven en actueel houden.
 • aan de ontbijttafel of onderweg naar het werk per smartphone aandachtspunten bijhouden, reserveren en annuleren.
 • tot 12 maanden vooruit TSO reserveren voor hun kinderen.
 • via het systeem rechtstreeks emailen met de coördinator.
 • intuïtief werken met het systeem, zonder gebruiksaanwijzing.
 • compleet overzicht van alle betalingen en nog niet gedeclareerde overblijf.
 • online inzien van overblijfinformatie zoals regels en protocollen.
 • ouders zijn verlost van formulieren en complicerende abonnementen of strippenkaarten.
 • ontvangen gespecificeerde digitale declaratie en betalen automatisch aan de school.

Voor kinderen

 • kinderen hoeven niet meer met geld over straat.
 • hoeven geen pasje of briefjes bij zich te dragen.
 • hoeven niet meer bang te zijn hun strippenkaart te verliezen.
 • hoeven zich niet meer op te geven maar worden wel gemist als ze niet komen opdagen.

Voor de tso-coördinator of tso-administratie

 • minder administratie (tot wel 85%) en verhoging van werkplezier en motivatie.
 • de coördinator kan zich beter wijden aan de kwaliteit en de veiligheid van de TSO.
 • de TSO wordt inzichtelijker en handzamer dankzij geautomatiseerde facturatie, automatische incasso, maandoverzicht met aantallen en bedragen, kasboek en rooster.
 • nagenoeg geen vergeten betalingen, wanbetalingen en incassotrajecten meer.
 • online communicatie met alle ouders, zowel individueel als gegroepeerd.
 • online mogelijkheid om overblijfinformatie te delen met ouders en/of medewerkers.
 • overzicht over alle ouders, kinderen en medewerkers.
 • doorlopend inzicht in de kosten en baten van de gehele TSO.
 • inzicht in alle reserveringen en de beschikbaarheid van de medewerkers.
 • efficiënt inroosteren van medewerkers op basis van scholing, EHBO en aantal kinderen (1:15).
 • eenvoudig bewaken van de belastinggrens van de individuele vrijwilligersvergoeding.
 • op het schoolplein met de smartphone de presentie vinken en accorderen, aandachtspunten raadplegen en het logboek bijhouden.

Voor de tso-medewerkers

 • overzichtslijsten van de presentie en altijd de actuele bijzonderheden en noodnummers.
 • hebben overzicht over de ontvangen vergoedingen.
 • hoeven niet meer te vrezen dat ze ongemerkt de belastingdrempel overschrijden.
 • roosters zijn duidelijk, vergoedingen inzichtelijk, communicatielijnen kort.
 • incidenten kunnen verantwoord worden in een discreet logboek.
 • alle aandacht kan uitgaan naar de kinderen.
 • op het schoolplein met de smartphone de presentie vinken en accorderen, aandachtspunten raadplegen en het logboek bijhouden.

Voor de school

 • door een betere tso-administratie en krijgt de school een betere en veiligere uitvoering.
 • met de tso-administratie en -registratie in eigen beheer, mist de school geen revenuen.
 • geldstromen van de TSO zijn transparant en verifieerbaar voor MR of OR en belastingdienst.
 • geen contant geld meer op school.
 • investeringen in speciale hard- of software en het installeren van software zijn niet nodig.
 • transparante prijsberekening; geen contractuele verplichtingen.
 • mooiste systeem met het laagste tarief, zonder jaarlijkse abonnementskosten.