Organisatie

organisatievormen en functies bij het overblijven

Organisatievormen

Vanuit de school bezien zijn er principieel drie organisatievormen mogelijk van de tussenschoolse opvang:

  1. Eigen beheer: De TSO in eigen beheer uitvoeren door vrijwilligers
  2. Uitbesteed: De TSO uitbesteden aan een professionele uitvoeringsorganisatie
  3. Andere schooltijden: Geen echte TSO maar een pauze om te eten en te spelen door gebruik van het continurooster of andere schooltijden.

Bij alle drie vormen is de schooldirectie uiteindelijk verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang, met name voor de veiligheid van kinderen. Veelal vervult de ouderraad of de medezeggenschapsraad een monitorende functie wat betreft kwaliteit en tevredenheid. Er zal altijd benodigd personeel aanwezig moeten zijn, adequate ruimten, voldoende speelmaterialen en uiteraard gelegenheid om te eten.

Functies

Welke organisatievorm men ook kiest, deze functies zullen in meer of mindere mate vervuld dienen te worden:

  1. Toezicht en begeleiding: Op pedagogisch verantwoorde wijze
  2. Coördinatie: Coördineren van inzet van medewerkers, lokalen, materialen en voorzieningen
  3. Registratie en aanwezigheid: Registratie en adequaat optreden bij onafgemelde afwezigheid volgens veiligheidsprotocol
  4. Financiële administratie: Accurate verwerking van inkomsten en uitgaven.

Organisatievormen x Functies

  1. Eigen beheer 2. Uitbesteed 3. Andere schooltijden
A. Toezicht en begeleiding Door overblijfmedewerkers waarvan min. 50%  daartoe opgeleid is Door overblijfmedewerkers waarvan min. 50%  daartoe opgeleid is Door leerkrachten al dan niet met enkele vrijwillige overblijfmedewerkers of pleinwachten zonder opleiding
B. Coördinatie Door vrijwillige coördinator Door betaalde coördinator Door leerkrachten
C. Registratie en aanwezigheid Door vrijwillige coördinator en/of door vrijwillige overblijfmedewerkers Door betaalde coördinator en/of door betaalde of vrijwillige overblijfmedewerkers Geen registratie, wel oplettendheid van leerkrachten
D. Financiële administratie Door vrijwillige coördinator of de reguliere schooladministratie Door betaalde coördinator of de administratie van de uitvoeringsorganisatie Er mag geen overblijfbijdrage gevraagd worden

Vaak worden de rollen van coördinator en administrator door dezelfde persoon vervuld, de overblijfcoördinator. Bij grotere scholen met de TSO in eigen beheer komt het voor dat de administratie wordt gedaan door de reguliere schooladministratie.

Overwegingen

Bij een langerdurende tussenschoolse opvang is een kortere naschoolse opvang mogelijk. Tussenschoolse opvang tegen kostprijs in eigen beheer met vrijwilligersvergoedingen kan dus besparen op relatief dure naschoolse opvang door derden met gesalarieerde medewerkers en winstoogmerk.

TSO-ASSISTENT is volkomen op de overblijf toegesneden en reduceert de administratie tot enkele minuten per dag. De overblijfcoördinator kan zich daardoor volledig richten op zijn of haar kerntaken: Coördinatie, sociaal contact met ouders en medewerkers, veiligheid van de kinderen en de professionaliteit van de opvang.
Daar komt bij dat de inkomsten van de TSO behouden blijven voor school en ouders.