Pleinwacht met TSO-ASSISTENT

voorwaarden en voordelen van overblijven met pleinwachten

 

TSO-ASSISTENT is ontworpen als overblijfadministratie- en registratiesysteem voor een volledig opgetuigde tussenschoolse opvang. Toch kunnen scholen met een beperkte TSO ook profijt hebben van het systeem. Scholen waar kinderen bijvoorbeeld eten onder toezicht van leerkrachten en spelen onder toezicht van pleinwachten. Wel gelden er enkele voorwaarden.

 

TSO-ASSISTENT is inzetbaar indien:

  1. De pleinwachten ingeroosterd moeten worden én
  2. De pleinwachten een vrijwilligersvergoeding ontvangen én
  3. De tussenschoolse opvang betaald wordt door de ouders.

Handige functies voor de pleinwacht

  • Inzage door de pleinwachten in de omgangsadviezen bij bepaalde kinderen met gedragsproblemen
  • Inzage door de pleinwachten in de schoolregels; deze gelden namelijk ook voor het (buiten) spelen
  • Inzage door de pleinwachten in de overblijfregels indien deze afwijken van de schoolregels

Handige functies voor de coördinator

  • Coördinator heeft inzage in het kasboek (waarin ontvangen betalingen van ouders en uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen automatisch worden opgenomen)
  • Coördinator kan een lijst maken van kinderen die overblijven
  • Coördinator kan een lijst maken van kinderen met gedragsproblemen
  • Coördinator kan snel communiceren met pleinwachten en ouders via groepsmail.