Strippenkaart, abonnement en tarifering overbodig

je betaalt slechts wat je gebruikt

Je betaalt slechts wat je gebruikt

Laat dit super simpele concept even op je inwerken: 'Je betaalt slechts wat je gebruikt'. Wat betekent dit?

  • Elke overblijfbeurt staat administratief op zichzelf.
  • De school hanteert 1 prijs per overblijfbeurt.
  • De ouder kan naar believen overblijfbeurten reserveren of annuleren.
  • De ouder betaalt achteraf de afgenomen overblijf.

Zie je dat dankzij dit concept de gehele strippenkaarten- en/of abonnementenadministratie overbodig wordt? En dat ouders nooit meer te veel hoeven te betalen? En het de school extra veel tijd bespaart als bij de meeste ouders automatisch wordt geincasseerd? Ben je "vastgeroest" aan strippenkaart of abonnement, lees dan verder en probeer "om te denken"!

Strippenkaart

'Je betaalt slechts wat je gebruikt' betekent dat scholen geen moeite meer hoeven te steken in de verkoop en betaling van strippenkaarten en het bijhouden van de saldi ervan. Ouders hoeven niet meer benaderd te worden om nieuwe kaarten te kopen en de school hoeft deze niet meer aan te maken en te verkopen.

Abonnement

'Je betaalt slechts wat je gebruikt' maakt een abonnement overbodig en zelfs onwenselijk omdat een abonnement principieel geen restitutie kent voor niet afgenomen overblijf. Ouders die incidentele overblijf afnemen zijn vaak goedkoper uit dan ouders met een abonnement want er valt bijna altijd meer overblijf af dan men denkt. En bij een abonnement zal een ouder verleid worden te denken 'het is al betaald, dus ze merken wel dat m'n kind er niet is'.

Tarifering

'Je betaalt slechts wat je gebruikt' betekent ook dat er door de school voor alle ouders 1 tarief is ingesteld, principieel het laagst haalbare. Wel zijn kortingen mogelijk: Scholen die kinderen vrijstellen van de overblijfbijdrage (bijvoorbeeld kinderen van tso-medewerkers), kunnen dit ook binnen TSO-ASSISTENT, zowel structureel als incidenteel. Daarnaast kan elk incidenteel overblijfmoment van elk kind vrijgesteld worden als de school daar aanleiding toe ziet - denk aan plotselinge ernstige familieomstandigheden waardoor niet tijdig geannuleerd is.