TSO-ASSISTENT

speciaal voor de smartphone

Om in onze huisstijl te blijven hebben we voor de smartphone geen app maar een platformonafhankelijke omgeving gecreëerd voor de kernfuncties van het systeem, die met elke smartphone direct te gebruiken is zonder een app te hoeven downloaden.

Ouders/verzorgers

Ouders kunnen aan de ontbijttafel of onderweg naar het werk, snel nog even reserveren of annuleren of de aandachtspunten up-to-date maken.

Tso-medewerkers en
tso-coördinator

De medewerkers en de coördinator kunnen, terwijl ze met de smartphone over het schoolplein lopen, de presentie direct online vinken. Ze kunnen gelijk de presentie accorderen en eventueel aandachtspunten raadplegen of noodnummers direct bellen.

Ook kan met de smartphone het logboek ter plekke worden bijgehouden in het geval zich een vermeldenswaardige situatie voordoet. Met de smartphone kan niet alleen veel papier maar ook veel tijd bespaard worden.