Kosten besparen met TSO-ASSISTENT

voordeel voor school en ouders

Minder administratieve kosten

TSO-ASSISTENT bespaart erg veel administratieve rompslomp, tot wel 85%. Lees hier hoe. De kosten van administratieve inzet voor de TSO kunnen eveneens afnemen met wel 85%.

Revenuen van de TSO blijven behouden voor de school

Met een goedlopende tso-administratie draait de gehele TSO beter en neemt de behoefte aan uitbesteding vaak af. Een TSO in eigen beheer die draait op vrijwilligers is voor ouders in principe de voordeligste oplossing.

Prijsverlaging voor ouders/verzorgers

Dankzij een sluitende en transparante administratie ontstaat beter inzicht in de feitelijke kosten en baten van de overblijf. Bij diverse scholen heeft dit er al toe geleid dat men kon besluiten de prijs per overblijfbeurt voor de ouders te verlagen.

De laagste prijs voor ouders/verzorgers

Ouders betalen principieel altijd de laagst mogelijke prijs, welke door de school wordt vastgesteld. Ze betalen uitsluitend voor overblijf die ze afgenomen hebben en niet meer. Bij abonnement of strippenkaart komt het in de praktijk voor dat men juist meer betaalt omdat het abonnement of de strippenkaart niet opgemaakt wordt.