Overblijf Magazine

TSO-ASSISTENT is initiatiefnemer

Professionalisering

Met het wegvallen van het IOS in 2013 is een grote leegte ontstaan en zijn enkele belangrijke pijlers onder de professionalisering van de overblijf weggevallen: De Nationale Overblijfconferentie, De Kennisbank Overblijven en het oude Overblijfmagazine - alles was ineens weg.

Dit was de reden voor TSO-ASSISTENT om begin 2014 met iets te komen dat deze leegte voor een deel zou kunnen vullen. Het meest voor de hand liggende was een doorstart te maken van het Overblijfmagazine in de vorm van een nieuw, online Overblijf Magazine, volgens een nieuwe opzet. De kern van de nieuwe opzet was, en is nog steeds, het gratis beschikbaar stellen van goede informatie voor met name de vrijwilligers in de tussenschoolse opvang.

Belangenbehartiging

Ondertussen probeert de redactie van het Overblijf Magazine tevens de belangen te behartigen van allen die werkzaam zijn als vrijwilliger in de tussenschoolse opvang. We beschikken inmiddels over een netwerk van tso-deskundigen en politici. Recentelijk hebben we actie gevoerd voor een gratis VOG.